به موقع بنویسید
کپشن‌های ارزشمند را درست به اشتراک بگذارید.

عکس ها و ویدئوها ممکن است مهم ترین تقسیم پست های اینستاگرام شما باشند. ولی caption کپشن‌ها گرد از مهم‌ترین راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام شما هستند. آنها تقسیم مهمی از پست شما هستند مشابه بستنی روی کیک.

هشتگ‌های مرتبط
یکی از بهترین راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام استفاده صحیح از هشتگ‌هاست. در اینستاگرام، یک hashtag با مکالمات کاربران گوناگون ارتباط دارد که در حال آماده به یک جریان یکتا متصل نیست. اگر از hashtag های مربوطه بهره‌گیری کنید، پست های شما در معرض رویت مخاطبان بیشتری قرار می گیرد الی اینکه ملت شما را تعقیب کنند یا در ارتباط با برند شما اطلاع داشته باشند.

هنگامی که برای یک هشتگ جستجو می کنید، یک فهرست از هشتگ های مرتبط در رأس صفحه شما نشانه داده خواهد شد. برای مثال، وقتی من در اینستاگرام #دیجیتال_مارکتینگ را جستجو می کنم، هشتگ های مربوطه مشابه #ترفندهای_دیجیتال_مارکتینگ #اینترنت_مارکتینگ و … را هم به من پرتو می‌دهد.

اگر فالوورهای کمی دارید، برای افزایش فالوور اینستاگرام حتما هشتگ های پسندیده خود را برپایی کنید. مانند نام شرکت یا یک شعار که برای بیشتر عکس های شما اضافه شود. این یک راه عالی برای برپایی برند شما روی پلت فرم و برپایی یک حضور منسجم است.

تعامل با کاربران سایر و فالوورهای شما در زمان مناسب بسیار مهم ایست
اینستاگرام یک جامعه گسترده است. و یک مسیر عالی برای ورود به این جامعه پیدا کردن افرادی است که عکس ها باره علاقه شما را ارسال می کنند.

حساب های آنها را تعقیب کرده و با محتوای آنها ارتباط برقرار می کنید. این طبیعی‌ترین گذرگاه برای جلب توجه دیگران و افزایش فالوور اینستاگرام است.

از محتوای سایرین الهام می گیرید. ولی کپی نکنید.
این دو چیز برای شماست:

اولاً، آنها زمانی آگهی اخذ می کنند که شما آنها را پیگیری کنید، آنها شدنی است حساب شما را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا شما را تعقیب کنند یا نه. (به همین علت مهم است که قبل از اینکه به دیگران دسترسی داشته باشید چند محتوای عالی ایجاد کنید.)

دوماً، این به این معنی است که شما پست های پسین آنها را در feed خویش در زمان مناسب می بینید. بعد اگر شما برگزیدن کنید می توانید پست های آنها را لایک کنید و با آنها وارد بستگی شوید. همانطور که فالوور های خود را افزایش می‌دهید، فالوورهای خود را نگه دارید. و با اجابت به کامنت های آنها سپاسداری خویش را پرتو دهید، و حتی آنها را تعقیب کنید و با پست های آنها بستگی برپا کنید.زمان بندی پست های اینستاگرام
https://fastfollowers.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
به موقع بنویسید کپشن‌های ارزشمند را درست به اشتراک بگذارید. عکس ها و ویدئوها ممکن است مهم ترین تقسیم پست های اینستاگرام شما باشند. ولی caption کپشن‌ها گرد از مهم‌ترین راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام شما هستند. آنها تقسیم مهمی از پست شما هستند مشابه بستنی روی کیک. هشتگ‌های مرتبط یکی از بهترین راهکارهای افزایش فالوور اینستاگرام استفاده صحیح از هشتگ‌هاست. در اینستاگرام، یک hashtag با مکالمات کاربران گوناگون ارتباط دارد که در حال آماده به یک جریان یکتا متصل نیست. اگر از hashtag های مربوطه بهره‌گیری کنید، پست های شما در معرض رویت مخاطبان بیشتری قرار می گیرد الی اینکه ملت شما را تعقیب کنند یا در ارتباط با برند شما اطلاع داشته باشند. هنگامی که برای یک هشتگ جستجو می کنید، یک فهرست از هشتگ های مرتبط در رأس صفحه شما نشانه داده خواهد شد. برای مثال، وقتی من در اینستاگرام #دیجیتال_مارکتینگ را جستجو می کنم، هشتگ های مربوطه مشابه #ترفندهای_دیجیتال_مارکتینگ #اینترنت_مارکتینگ و … را هم به من پرتو می‌دهد. اگر فالوورهای کمی دارید، برای افزایش فالوور اینستاگرام حتما هشتگ های پسندیده خود را برپایی کنید. مانند نام شرکت یا یک شعار که برای بیشتر عکس های شما اضافه شود. این یک راه عالی برای برپایی برند شما روی پلت فرم و برپایی یک حضور منسجم است. تعامل با کاربران سایر و فالوورهای شما در زمان مناسب بسیار مهم ایست اینستاگرام یک جامعه گسترده است. و یک مسیر عالی برای ورود به این جامعه پیدا کردن افرادی است که عکس ها باره علاقه شما را ارسال می کنند. حساب های آنها را تعقیب کرده و با محتوای آنها ارتباط برقرار می کنید. این طبیعی‌ترین گذرگاه برای جلب توجه دیگران و افزایش فالوور اینستاگرام است. از محتوای سایرین الهام می گیرید. ولی کپی نکنید. این دو چیز برای شماست: اولاً، آنها زمانی آگهی اخذ می کنند که شما آنها را پیگیری کنید، آنها شدنی است حساب شما را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا شما را تعقیب کنند یا نه. (به همین علت مهم است که قبل از اینکه به دیگران دسترسی داشته باشید چند محتوای عالی ایجاد کنید.) دوماً، این به این معنی است که شما پست های پسین آنها را در feed خویش در زمان مناسب می بینید. بعد اگر شما برگزیدن کنید می توانید پست های آنها را لایک کنید و با آنها وارد بستگی شوید. همانطور که فالوور های خود را افزایش می‌دهید، فالوورهای خود را نگه دارید. و با اجابت به کامنت های آنها سپاسداری خویش را پرتو دهید، و حتی آنها را تعقیب کنید و با پست های آنها بستگی برپا کنید. زمان بندی پست های اینستاگرام https://fastfollowers.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
1
0 Comments 0 Shares
Clicky