$30000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China
$20000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China
$20000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China
$30000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China
$50000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China
$80000
النوع: جديد
Jinfeng Industrial Zone, Gangxi, Zhangjiagang, Suzhou, Jiangsu, China